Zasada odczynu

Odczyn wiązania dopełniacza w kile opiera się na użyciu dwóch systemów Bordleta, z których pierwszy jest systemem badanym, a drugi — systemem wskaźnikowym (system hemolityczny), przy czym dla obu systemów jest wspólny dopełniacz. Odczyn ten przebiega w dwóch fazach. W pierwszej fazie w probówce umieszczamy badaną surowicę lub płyn mózgowo-rdzeniowy, antygen i dopełniacz. W drugiej fazie do probówki dolewamy krwinki baranie uczulone swoistą surowicą hemolityczną. Jeśli w badanej surowicy lub płynie mózgowo-rdzeniowym znajdują się przeciwciała swoiste dla antygenu używanego w pierwszej fazie, nastąpi związanie dopełniacza, a dodane w drugiej fazie uczulone krwinki baranie nie ulegną hemolizie. Taki wynik odczynu określa się jako dodatni. Jeśli badana surowica nie zawiera swoistych dla zastosowanego antygenu przeciwciał, użyty w pierwszej fazie dopełniacz pozostanie wolny i będzie wykorzystany w drugiej fazie, powodując hemolizę krwinek baranich. Taki wynik oznacza się jako ujemny. Składniki potrzebne do wykonania odczynu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *